Scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben de keuze uit een groeiend aanbod van leermiddelen. Met de toename van digitale leermiddelen is het aantal manieren waarop scholen hun onderwijs kunnen inrichten, enorm toegenomen. Leermiddelen kunnen scholen ondersteunen bij opbrengstgericht werken, oftewel: planmatig en resultaatgericht werken aan verbetering van de kwaliteit. Hiervoor is een goed doordacht en breed gedragen leermiddelenbeleid voor iedere school nuttig.

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van de GEU een Informatiekaart en Denkhulp met relevante vragen voor schoolleiders uitgebracht. Tijdens de NOT 2013 presenteerden Anneke Blok, Stephan de Valk (GEU), Frank Kalshoven en Anouk Mulder (De Argumentenfabriek) deze middelen voor schoolleiders in het primair en voorgezet onderwijs. Op Boekblad was erbij treft u een fotorapportage van de presentatie. Tevens treft u een fotorapportage van de stands van onze leden op de NOT 2013.

Wij verwachten dat deze middelen schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs helpen en inspireren een eigen leermiddelenbeleid (verder) te ontwikkelen, zodat de kansen die leermiddelen bieden, beter worden benut.

Raadpleeg de Informatiekaart en Denkhulp