De GEU is verheugd over de ruimte die lijkt te ontstaan voor andere marktpartijen dan Cito voor het aanbieden van de verplichte eindtoets in het primair onderwijs, waarmee een gelijker speelveld wordt gecreëerd voor leveranciers van toetsen.

Het is van groot belang dat er in het onderwijs keuzevrijheid ontstaat om – op basis van eigen schoolbeleid – te kiezen welk toetssysteem wordt gebruikt. Het is in de ogen van de GEU dan ook positief dat er niet één vaste toets in het primair onderwijs verplicht wordt.

De GEU erkent het nut en de noodzaak van toetsing en het volgen van leerlingen voor een effectief onderwijsleerproces. Scholen zouden toegerust moeten worden met middelen om zelf een leverancier te kiezen die voldoet aan de criteria van validiteit en betrouwbaarheid.