De GEU draagt graag bij aan kennisopbouw en innovatie bij haar leden. Dit jaar zet de GEU hierin met Masterclasses een volgende stap. Verschillende experts – de Masters – op het gebied van leren in een digitale wereld zullen hun kennis beschikbaar stellen aan leden van de GEU. De Masterclasses zijn speciaal voor de GEU-leden ontwikkeld en kunnen worden aangeboden door een samenwerking tussen de Masters, de GEU en de NUV Academy. Tijdens de GEU-ledenvergadering op 6 juni a.s. zullen de eerste Masterclasses worden aangeboden.

De afgelopen jaren wist de GEU al veel expertise van onderzoeksinstellingen en adviesbureaus beschikbaar te krijgen voor haar leden. Met deze nieuwe vorm, de Masterclass, komt er meer gelegenheid om dieper op de inhoud in te gaan. De expert(s) die optreden als Master, brengen niet alleen hun kennis over op de deelnemers, maar vertalen met de deelnemers deze kennis nog tijdens de Masterclass naar de situatie in de eigen uitgeverij. Zo raken de deelnemers niet alleen geïnformeerd en geïnspireerd, maar nemen ze concreet resultaat mee terug naar de eigen organisatie.

De Masterclasses behandelen diverse onderwerpen die belangrijk zijn om differentiatie in het onderwijs met de inzet van digitale hulpmiddelen mogelijk te maken. Voor 2013 staan Masterclasses over de volgende onderwerpen op het programma: Learning analytics/Big Data, hersenonderzoek in relatie tot leren, educatieve games en Open Educational Resources. De Masters zijn afkomstig van universiteiten, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus en zijn allemaal door jarenlange praktijkervaring en/of gericht onderzoek expert op het thema. Zij hebben in samenwerking met de GEU en de NUV Academy een Masterclass voorbereid van een of twee dagdelen.