Meten is weten. Dit motto geldt ook voor het basisonderwijs. Bij opbrengstgericht werken en de kernvakken taal en rekenen zijn toetsen een belangrijk instrument om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, het onderwijsaanbod daarop af te stemmen en de effecten van het onderwijs te meten. Scholen leggen met de toetsgegevens verantwoording af, aan ouders en aan de Onderwijsinspectie.

Maar welke toetsen zijn er allemaal? En welke verschillende functies hebben deze toetsen? Wat voor informatie krijgen de leerkracht en de ouder door de toetsresultaten? Educatieve uitgeverijen krijgen veel vragen over de functie en de betekenis van methodetoetsen en Cito-volgtoetsen. Daarom hebben de GEU (GEU) en Cito de belangrijkste vragen op een rij gezet.