De GEU heeft overeenstemming met het CB bereikt over de voorwaarden voor de ontwikkeling van het platform Bookshelf. Met Bookshelf worden studieboeken voor studenten, docenten en hogescholen in Nederland op een toegankelijk platform digitaal beschikbaar gesteld.

In de overeenkomst staan onder meer de afspraken die zijn gemaakt over de aansluiting van retailers, financiering en kosten en het functioneren van het platform. De overeenkomst is verspreid onder GEU-leden en beschikbaar via het bureau.