De wereld van het leermateriaal is de laatste jaren ingrijpend veranderd. De komst van open content heeft geleid tot meer keuzevrijheid en een sterkere roep van de scholen om leermiddelen  te kunnen aanpassen. Differentiatie in het leermateriaal door middel van open content is door standaardisatie en ketenvoorzieningen eenvoudiger geworden.

Maar hoe maak je hier als educatief uitgever nu het beste gebruik van?

Deze vraag staat centraal in de Masterclass ‘Variëren met open leermateriaal: een strategie’. Volgens de Masters, Nico Verbeij en Jacob Molenaar, is open content niet meer weg te denken uit de toekomst van het leermateriaal.

Op dinsdag 24 september 2013 zullen zij uitgevers en uitgeefmanagers van het PO, VO en MBO helpen ontdekken welke consequenties open content heeft voor hun leermiddelenstrategie. Daarbij komen onder meer aan de orde: de huidige stand van zaken van open content in het Nederlandse onderwijs, het juridisch kader en de mogelijkheden van (en ervaringen met) het verbinden van open en gesloten materiaal. Vanwege de breedte van het onderwerp heeft het zeker meerwaarde om samen met een collega deel te nemen aan deze Masterclass.

Na deze masterclass bent u als uitgever of uitgeefmanager in staat uw open-contentstrategie te formuleren of aan te scherpen. U heeft ook inzicht in de stappen om te komen tot het realiseren van deze strategie.