De GEU heeft gereageerd op het wetsvoorstel voor een verplicht leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs. Het voorstel regelt dat scholen een leerlingvolgsysteem hebben en gebruiken, en dat de diagnostische toets wordt ontwikkeld door de Stichting Cito.

In haar reactie stelt de GEU dat er met het wetsvoorstel enerzijds onvoldoende keuzevrijheid is voor scholen en anderszijds onvoldoende ruimte is voor marktpartijen. Het zou volgens de GEU beter zijn om – net als bij de eindtoets PO – scholen de keuzevrijheid en bijbehorende middelen te geven om voor een eigen toets te kiezen. Scholen kunnen dan een tussentijdse toets kiezen die aansluit bij de visie en werkwijze van de school. Marktpartijen kunnen daarvoor, binnen nader te definiëren kwaliteitseisen (validiteit en betrouwbaarheid), een tussentijdse toets en bijpassende dienstverlening aanbieden aan scholen.

Download de volledige reactie.