Op korte termijn bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Intrekken regeling gratis schoolboeken’. De GEU spreekt de zorg uit dat met de uitvoering van het wetsvoorstel het risico ontstaat dat scholen innovatief lesmateriaal onvoldoende kunnen benutten om de kwaliteit van onderwijs te helpen verbeteren.

De GEU is verheugd om in de Memorie van Toelichting te lezen dat de staatssecretaris onderkent dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs innovatieve leermiddelen vereist. Leermiddelen spelen een wezenlijke rol in de effectiviteit en efficiëntie van onderwijs. Die rol kan met de juiste inzet van digitaal lesmateriaal alleen maar groter worden. Educatieve uitgeverijen leveren inmiddels op grote schaal digitaal lesmateriaal. Dit helpt bij het aanbieden van differentiatie en maatwerk in het onderwijs.

Het wetsvoorstel stelt de maximale verplichte ouderbijdrage op 300 euro per leerling. Dit is lager dan de bijdrage bij de introductie van de wet in 2008 (316 euro) en de daarop volgende jaren. De evaluatie van de Wet gratis schoolboeken in 2011 laat zien dat docenten toen al een negatief effect aangaven op de kwaliteit van hun onderwijs als gevolg van het beperkte budget voor lesmateriaal. Het wetsvoorstel introduceert behalve de korting op het budget ook nieuwe technologie (‘elektronische drager’, hardware) in het budget van lesmateriaal. Daardoor wordt het beschikbare budget voor leermiddelen en de mogelijkheid voor scholen om voor innovatief lesmateriaal te kiezen nog verder beperkt.

De GEU is van mening dat het aanbeveling verdient de hardware buiten de verplichte ouderbijdrage voor lesmateriaal te houden. Daarmee krijgen scholen meer ruimte voor innovatief lesmateriaal dat kan bijdragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering en hogere leeropbrengsten.

Download hier de volledige position paper.