‘Hoe zet je ICT in als middel om meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken?’ Met deze vraag als uitgangspunt werken PO-Raad, VO-Raad en de ministeries van OCW en EZ samen aan het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Op 8 november 2013 vindt een marktconsultatie plaats, waarbij aan relevante partijen wordt gevraagd advies te geven.

Bedrijven die actief zijn of willen worden op de markt voor gepersonaliseerd leren, worden uitgenodigd voorbeelden te delen en hindernissen aan te wijzen. Ook peilen de organisatoren van het doorbraakproject of er interesse is om te participeren.

U kunt zich tot en met 29 oktober 2013 inschrijven voor de marktconsultatie. Meer informatie vindt u op de website van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, waar ook een marktconsultatiedocument beschikbaar is.