In september 2013 zijn acht scholen begonnen met de pilot Digitale Leermiddelen van de stichting LeerKRACHT. Deze scholen gaan aan de hand van de leerKRACHT-aanpak een cultuurtransformatie aan van ‘elke dag samen een beetje beter’, waar leraren van elkaar leren. Bij de inmiddels beproefde leerKRACHT-aanpak wordt in deze pilot specifieke aandacht besteed aan digitale leermiddelen. De gedachte is dat digitale leermiddelen het leerrendement kunnen verhogen, en daarmee de leerKRACHT-aanpak kunnen versterken. De cultuurverandering helpt scholen de digitale leermiddelen effectief en optimaal in te zetten. Scholen kunnen dan grotere stappen zetten richting onderwijs op maat.

Bij de GEU is het enthousiasme groot voor het digitale leermiddeleninitiatief, vanuit de overtuiging dat ICT als middel het onderwijs kan verbeteren en dat de leerKRACHT-aanpak én optimale inzet van digitale leermiddelen elkaar kunnen versterken. De GEU is daarom een van de partners binnen de leermiddelenpilot, samen met de Onderwijscoöperatie, KBb-educatief, de Digitale Steden Agenda, Kennisnet en TNO.

Portefeuillehouder Stephan de Valk van de GEU: ‘Wij geloven dat leerKRACHT de juiste aanpak biedt om de mogelijkheden van digitale leermiddelen te benutten. De nieuwste leermiddelen en de leerKRACHT-aanpak kunnen elkaar versterken. Educatieve uitgeverijen willen eraan bijdragen om dat mogelijk te maken.’

Het doel van leerKRACHT is om een getoetste, praktische en kopieerbare aanpak te ontwikkelen waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs sterk kunnen verbeteren. Om dit doel te bereiken is leerKRACHT in 2012 met zestien scholen een eerste ronde gestart, waarin deze scholen, begeleid door coaches van leerKRACHT, werden geholpen om te werken aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Bij de pilot digitale leermiddelen wordt binnen deze cultuurverandering het aspect digitale leermiddelen aan de pilot toegevoegd en getest.

De Valk: ‘De focus ligt binnen pilots ook op het effectief inzetten van leermiddelen. Uitgeverijen investeren al jarenlang in digitale leermiddelen en zien dat het werkend krijgen en benutten van de mogelijkheden van deze middelen ook forse veranderingen in de school vereist. Wij denken dat de leerKRACHT-methode deze veranderingen zal stimuleren.’

Meedoen als school?
Er zijn inmiddels veel lessen getrokken die hebben geleid tot een verbetering van de methode en de wens is de leerKRACHT-aanpak te blijven verspreiden onder geïnteresseerde scholen. Het streven van de stichting leerRKACHT is om zelf klein te blijven: door mensen op te leiden binnen scholen en andere organisaties die de aanpak zelfstandig kunnen uitvoeren, wil leerKRACHT een katalysator zijn om de cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ in een aantal jaren te verspreiden onder duizenden scholen.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met de stichting leerKRACHT? Dat is mogelijk. In januari 2014 zal een nieuwe golf scholen starten waarbij scholen zich nog kunnen aansluiten. Kijk voor meer informatie op de website of stuur een e-mail aan info@stichting-leerKRACHT.nl.