De GEU heeft gereageerd op het Programma van Eisen van de sectorraden PO en VO en op de marktconsultatie van het doorbraakproject Onderwijs en ict. De GEU stelt zich proactief op in de voor educatieve uitgevers belangrijke thema’s, zoals standaarden voor toegang en uitwisseling leerresultaten, privacy en btw op digitaal lesmateriaal.

Download de reactie op het Programma van Eisen van de sectorraden PO en VO
Download de reactie op de marktconsultatie van het doorbraakproject Onderwijs en ict