Mede met sponsoring van ondere andere de KVB heeft GfK wederom het onderzoek ‘Trends in de Digitale Media’ uitgevoerd. Het betreft een halfjaarlijks onderzoek (meting 6, december 2013) naar bezit en gebruik van pc/laptops, tablets, smartphones en e-readers.

Een ledenversie van dit onderzoek is beschikbaar voor GAU-, GEU- en MVW-leden. Bij gebruik van gegevens uit het onderzoek wordt u verzocht te vermelden: “Bron GfK – december 2013”. Het onderzoek is niet openbaar en mag niet worden gekopieerd of doorverkocht.

De volledige resultaten van het onderzoek kunt u bestellen bij GfK voor 995 euro (zie ook persbericht).

Voor meer informatie over het onderzoek verwijzen wij u naar de websites van GfK en de INMA.