Stichting Brein is afgelopen week via de rechter op verzoek van de GEU hard opgetreden tegen een copyshop in Groningen die structureel illegaal studieboeken kopieert en verkoopt. Stichting Brein en de GEU deden dit niet alleen in het belang van de verschillende uitgeverijen, maar ook ter bescherming van de auteurs voor wie illegaal kopiëren broodroof betekent.

‘De eigenaar van deze copyshop had een zeer uitgebreide collectie aangelegd van direct uit te printen digitale kopieën van studieboeken om deze te kunnen verkopen aan studenten. Het is bekend dat copyshops vaak illegale kopieën van boeken aanbieden aan studenten. Hierdoor is sprake van broodroof van de auteurs van de boeken, want de inkomsten van de auteurs zijn direct gekoppeld aan het aantal verkochte boeken. Ook gaat de verkoop van illegale kopieën direct ten koste van de inkomsten van uitgeverijen en de investeringen die zij kunnen doen in de vernieuwing van leermiddelen’, stelt GEU-bestuurslid Eric Razenberg.
De bewuste copyshop heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan integraal kopiëren en verkopen van veelgebruikte studieboeken van diverse uitgevers voor studies aan onderwijsinstellingen in Groningen. Stichting Brein verzamelde daarvoor in de afgelopen periode bewijs en verkreeg een ex-parte beschikking van de Groningse rechter ten behoeve van alle Nederlandse educatieve uitgevers. Het is de shop nu verboden door kopiëren verder inbreuk op de auteursrechten te maken op straffe van een dwangsom van € 1000,– per kopie of € 10.000,– per dag.

De gang naar de rechter en de getroffen rechtsmaatregel past in de consistente aanpak van de uitgevers van illegale activiteiten zoals kopiëren. Verschillende educatieve uitgeverijen traden al eerder afzonderlijk op tegen copyshops door heel Nederland. Dat leidde in verschillende gevallen  tot gerechtelijke uitspraken.

Lees hier de ex-parte beschikking van 21 januari jl.