Op 5 februari 2014 organiseerde de GEU een conferentie over leermiddelen in de 21ste eeuw. Behalve circa zestig schoolbestuurders uit PO en VO waren ook vertegenwoordigers aanwezig van het ministerie van OCW, PO-raad, VO-raad, Kennisnet, Schoolinfo en de Onderwijsraad. Doel van de dag was om samen met educatieve uitgeverijen te kijken naar de kansen en mogelijkheden die huidige en toekomstige leermiddelen bieden. Al in het openingsgesprek werd de agenda van de toekomst duidelijk. Hoe kunnen we in dialoog de vraag van de scholen en aanbod van de uitgevers nog beter op elkaar  laten aansluiten? En hoe kunnen goede kwaliteit leermiddelen voor gepersonaliseerd leren tegen een goede prijs worden geboden?

Aanwezigen waren het erover eens dat digitaal en gepersonaliseerd leren de stap is die onderwijsveld en uitgevers nu samen kunnen en moeten maken. De leraar is daarin de spil. Schoolbesturen en uitgevers moeten de leraar in belangrijke mate faciliteren. Dat kan door publiek-privaat samen te gaan werken aan de geïdentificeerde thema’s in het doorbraakproject Onderwijs en ict. Daarbij is de driehoek van leraren, bestuurders en uitgeverijen nodig om belangrijke stappen verder te komen. En tot slot: blijf met elkaar in gesprek en voer dit gesprek realistisch door uit te gaan van een haalbare werkelijkheid.

Lees het complete verslag.