De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA), die verzoekt scholen te laten kiezen welke eindtoets zij in 2015 afnemen. Op dit moment kunnen basisscholen die in 2014 geen Cito-eindtoets hebben afgenomen, voor 2015 zelf kiezen welke eindtoets zij gebruiken. Scholen die echter in 2014 de Cito-toets hebben afgenomen, moeten in 2015 kiezen voor de centrale eindtoets of een andere toegelaten toets. De Kamerleden roepen op om een gelijk speelveld te creëren voor alle scholen.

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de invoering van de verplichte eindtoets.

Update 6 maart:

Staatssecretaris Dekker heeft aangegeven uitvoering te geven aan deze motie. Het Toetsbesluit PO wordt zo aangepast dat alle scholen in het schooljaar 2014/2015 dezelfde keuzemogelijkheid hebben.