Het kabinet en de VO-raad hebben een principe-sectorakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, ten behoeve van nog beter onderwijs. De VO-raad en het kabinet streven met het akkoord naar eigentijds en uitdagend onderwijs, dat recht doet aan de talentontwikkeling van leerlingen.

Als voorwaarde voor eigentijds onderwijs noemen de VO-raad en het kabinet het gebruik van moderne leermiddelen door docenten. Digitale leermiddelen maken onderwijs en gepersonaliseerd leren dat is toegesneden op de individuele leerling mogelijk. De VO-raad en de ministeries van OCW en Economische Zaken werken samen in het Doorbraakproject Onderwijs en ict om hier met marktpartijen, waaronder educatieve uitgeverijen, verder invulling aan te geven.

De GEU onderschrijft de ambities van de VO-raad en het kabinet en participeert daarom actief in het doorbraakproject. Om het gepersonaliseerd leren kosteneffectief te kunnen bereiken, moet het onderwijs werken volgens de principes van massamaatwerk: onderwijs op maat met algemeen inzetbare mechanismen. Adaptieve en multimediale leermiddelen zijn hiervoor een geweldig instrument. Adaptieve leersystemen houden het leergedrag en de resultaten van de leerling in de gaten, passen zich hierop aan en ondersteunen de docent in het bepalen van de beste leerroute voor de leerling. Het helpt veel als scholen naast dergelijke adaptieve leermiddelen een structuur en cultuur hebben waarin de principes van massamaatwerk goed tot hun recht kunnen komen. Hoe dat precies moet, is niet eenduidig. Ook daarin is maatwerk nodig: oplossingen die passen bij de aard van de scholen en hun visie op onderwijs.

Stephan de Valk, portefeuillehouder VO binnen de GEU: ‘Eigentijds onderwijs en het benutten van de mogelijkheden van moderne leermiddelen is geen opdracht voor de scholen alleen. Dat moeten we in samenwerking doen. Uitgeverijen zijn volop aan de slag om scholen te ondersteunen met dienstverlening rondom de inzet en het gebruik van de nieuwste, digitale leermiddelen. Vanuit de GEU dragen we daaraan bij met bijvoorbeeld een Denkhulp voor het verbeteren van het leermiddelenbeleid op school en participeren we actief in het leerKRACHT-initiatief. Omdat we de ambities van scholen om het onderwijs voor alle leerlingen aantrekkelijker te maken van harte delen.’

Meer weten?

Zie berichtgeving: