Het bestuur en de ledenvergadering van de GEU hebben René Montenarie benoemd als directeur. Met deze benoeming zet de GEU een belangrijk stap in de verdere ontwikkeling van de brancheorganisatie tot een breed platform voor kennisuitwisseling, samenwerking aan standaarden en voorzieningen en het verbreden van de samenwerking met de onderwijsraden, schoolbestuurders en andere relevante partners zoals Kennisnet, SLO en diverse ministeries.

Digitalisering en innovatie: een gezamenlijke uitdaging
Digitalisering en innovatie zijn de centrale thema’s voor de GEU. Digitalisering biedt kansen voor het onderwijs om de behoefte aan steeds verdergaande differentiatie voor leraren praktisch mogelijk te maken. Uitgeverijen spelen met de vernieuwing van hun leermiddelen en dienstverlening in op deze veranderende vraag. De GEU is van mening dat de uitdagingen waarvoor het onderwijs staat alleen in gezamenlijkheid aangepakt kunnen worden en zoekt daarom nog nadrukkelijker de samenwerking met publieke en private partijen. René Montenarie: ‘De GEU is vertegenwoordigd in vele samenwerkingsverbanden en ketenprojecten binnen het onderwijs. We hebben de ambitie die rol verder uit te bouwen en het gesprek met bestuurders en hun organisaties verder te versterken.’

Over de ontwikkelingen in het onderwijs en de veranderende rol van leermiddelen en dienstverlening van uitgeverijen bracht de GEU recent een rapport uit.