De GEU heeft in juni 2014 een rapport uitgebracht waarin u kunt lezen hoe de GEU aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. We laten zien hoe de wensen van scholen veranderen en hoe educatieve uitgeverijen daarop inspelen met de vernieuwing van hun leermiddelen en dienstverlening. Inmiddels staat vast dat digitale leermiddelen pas succesvol zijn in een school als ze ingezet worden binnen een samenhangende visie, met deskundigheid in didactiek in een digitale leeromgeving en met een goede infrastructuur. De GEU wil met haar leden bijdragen aan de juiste invulling van al die aspecten op scholen.

Kansen voor het onderwijs
Het onderwijs in ons land zit midden in een periode van belangrijke ontwikkelingen. De verwachtingen die ouders, leerlingen en de overheid van het onderwijs hebben worden steeds groter. Scholen staan meer dan ooit voor de uitdaging het beste uit elke leerling te halen, ongeacht niveau, talent en leerstijl. Digitalisering biedt veel mogelijkheden om deze steeds verdergaande differentiatie voor leraren praktisch mogelijk te maken. De GEU is daarom enthousiast over de ambitie van staatssecretaris Dekker en de sectorraden om scholen zo snel mogelijk in staat te stellen om ‘op basis van de eigen visie keuzes te maken over de inzet van ICT’.

Samenwerking noodzakelijk
Harold Rimmelzwaan, voorzitter van de GEU: ‘De snelle ontwikkelingen in technologie en behoeften van scholen leiden tot de nodige vragen. Niemand weet wat de ideale mix van leerprocessen, leermiddelen en leersystemen zal blijken te zijn die écht verschil maakt voor de leerling. Dialoog en samenwerking met scholen zijn de beste manieren om tot resultaten te komen’.

Download het rapport als PDF-bestand