Stichting Basispoort introduceert per 1 augustus 2014 aangepaste gebruikersvoorwaarden. Bij de totstandkoming van deze nieuwe voorwaarden is veel aandacht besteed aan de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de bepalingen. Verder wordt meer duidelijkheid geboden over de rol van Basispoort in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voorafgaand aan de implementatie van de voorwaarden heeft volop afstemming plaatsgevonden met de PO-Raad en schoolbesturen.