Op 11 juli 2014 hebben het kabinet en de PO-Raad afspraken gemaakt over hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen daarmee de komende jaren een kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Hiermee is in totaal jaarlijks tot 444 miljoen euro gemoeid, waarvan tot 286 miljoen euro door het huidige kabinet extra is toegevoegd. Voor digitale leermiddelen krijgen scholen extra middelen via de prestatiebox en daar bovenop wordt de mogelijkheid onderzocht van een investeringsfonds voor ICT.

Het akkoord beschrijft dat digitale leermiddelen het mogelijk maken om beter aan te sluiten bij de behoefte van de individuele leerling. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met een leerachterstand, voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. In het sectorakkoord is de doelstelling afgesproken dat in 2020 negen van de tien scholen digitaal leermateriaal gebruiken in de lessen.

De GEU (GEU) onderschrijft de mogelijkheden en het belang van investeringen in digitale leermiddelen en ICT op basisscholen. Anneke Blok, portefeuillehouder PO van de GEU, in reactie op het bestuursakkoord: ´Scholen benutten op steeds grotere schaal de mogelijkheden van digitaal leren. De uitgeverijen zien een duidelijke toename van de vraag naar digitale leermiddelen en begeleiding in het gebruik ervan. Hand in hand met de omvang van de vraag, neemt de diversiteit van de vraag ook toe. Er is geen oplossing die voor álle scholen in het primair onderwijs het beste past. Daarom is het goed om te horen dat scholen middels het bestuursakkoord in staat worden gesteld extra te investeren vanuit hun eigen visie en keuzes.´

De GEU heeft in juni  het rapport ‘Onderwijs vernieuwen doe je samen’ uitgebracht waarin zij haar visie geeft op de ontwikkelingen in het onderwijs en op het gebied van digitalisering, en de veranderende wensen ten aanzien van leermiddelen en dienstverlening van uitgeverijen. Eerder ontwikkelde de Argumentenfabriek in opdracht van de GEU een Informatiekaart Leermiddelenbeleid voor basisscholen, een hulpmiddel bij het komen tot investerings- en implementatieplannen.