Begin deze maand kondigde het programma Herziening MBO op zijn website aan dat de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ hebben ingestemd met ruim 90 procent van de herziene kwalificatiedossiers mbo. In deze door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aangeboden dossiers hebben onderwijs en bedrijfsleven nauwkeurig opgeschreven wat een mbo-student moet kennen en kunnen na zijn opleiding. Minister Bussemaker wil met de nieuwe dossiers de basis leggen voor efficiënter georganiseerd onderwijs. Door samen keuzedelen te ontwikkelen kunnen onderwijs en bedrijfsleven de beroepsopleiding beter laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt.

De introductie van verplichte keuzedelen in de herziene kwalificatiestructuur mbo vergt wijziging van de wet- en regelgeving, waarvoor het ministerie OCW op 15 juli 2014 een consultatie uitschreef, waarop tot 29 augustus 2014 gereageerd kan worden.

Met het vaststellen van het model van de herziene kwalificatiestructuur zijn er vragen ontstaan op het gebied van onderwijs en leermaterialen. Wat is de impact van de nieuwe kwalificatiedossiers op het ontwerp en de programmering van het onderwijs? En wat betekent dit voor scholen en voor leermiddelen? Hoe bereiden wij ons gezamenlijk voor op tijdige aanpassingen van onderwijs en leermiddelen? Om die vragen te verkennen organiseerden saMBO-ICT, de GEU en Kennisnet op 2 april 2014 voorafgaand aan de CVI-conferentie GROEI & Bloei een ‘pre-conferentie’. Het verslag van deze pre-conferentie is te lezen op de website van Kennisnet.

Educatieve uitgeverijen zoeken naar duidelijkheid ten aanzien van inhoud en timing van de gewenste aanpassingen in leermiddelen. De GEU zal met de initiatiefnemers van de pre-conferentie op basis van de resultaten afspraken maken over concrete gezamenlijke vervolgstappen.