Mediawijzer.net heeft voor 2014 net als in voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld. Binnen de regeling is in totaal 155.000 euro (inclusief btw) beschikbaar voor projecten.

Uit onderzoek (Kennisnet, Vier in balans 2012) blijkt dat mediawijsheid in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs als steeds belangrijker en noodzakelijker wordt ervaren. Om mediawijsheid structureel in het vo en mbo te beleggen, heeft Mediawijzer.net een activiteitenprogramma opgesteld met als doel mediawijsheid eind 2015 in het onderwijs in te bedden.

Het netwerk van Mediawijzer.net wordt daarbij gevraagd om met creatieve oplossingen te komen voor de volgende drie onderwerpen, of een combinatie ervan:

  1. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het vo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijk.
  2. Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het mbo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijk.
  3. Een leermiddelenbank voor (aankomend) docenten vo en mbo.

Zie de website van Mediawijzer.net voor meer informatie en procedures van de regeling.