Deze maand komt opnieuw de visie van de GEU naar voren in Like to Share: een gratis interactief digitaal onderwijsmagazine, speciaal ontworpen voor de tablet.

Het magazine gaat over de impact van technologie op onderwijs en richt zich op onderwijspioniers en -managers. Deze editie verschijnt in het kader van de regiobijeenkomsten ‘Leren met Tablets’ (29 september tot en met 3 oktober 2014). In dit nummer komt onder meer Anneke Blok, portefeuillehouder PO van de GEU, aan het woord over het bestuursakkoord voor het primair onderwijs. In dit akkoord hebben digitale leermiddelen een prominente plek gekregen om de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs een nieuwe impuls te geven.

Het volledige magazine is hier te downloaden.

De bijdrage van Anneke Blok is hier te downloaden.

De vorige nummers van Like to Share, met ook daarin een bijdrage van de GEU:

April 2014
Mei 2014