Op de vernieuwde website van Edustandaard benadrukt staatssecretaris Sander Dekker het belang van samenwerking tussen publieke en private partijen aan standaarden en afspraken voor het onderwijs.

‘Met dit gemeenschappelijke initiatief [Edustandaard] waarborgen we de continuïteit van de informatieketens in het onderwijs en voorkomen we dat systemen slecht op elkaar aansluiten. Het is cruciaal dat partijen de gemaakte afspraken ook snel in hun producten verwerken. Met betrekking tot gebruik van ICT in de bedrijfsvoering roep ik scholen op om bestaande oplossingen in de markt te benutten in de eigen organisatie en te kijken naar de best practices van andere scholen op dit gebied.’

Breed gebruik van standaarden
In een interview benadrukt GEU-directeur René Montenarie dat een standaard pas echt zin heeft als deze breed gebruikt wordt. Als voorbeeld noemt Montenarie de afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Leerresultaten (UWLR). Deze afspraak is bedoeld om de geautomatiseerde uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten te faciliteren.

René Montenarie: ‘De technische koppeling kan wel werken, maar er wordt daarnaast nog wel wat verwacht van uitgevers, leveranciers van leerlingvolg- en leerlingadministratiesystemen en onderwijsinstellingen. Zo is het belangrijk voor een school om te weten welk “vinkje” aangezet moet worden om de resultaten binnen te halen en welke privacyaspecten hierbij een rol spelen. Een standaard moet je niet alleen ontwikkelen, je moet ook met z’n allen aan de slag met de implementatie.’

Uitgeverijen in het primair onderwijs werken dit schooljaar aan de brede implementatie van deze UWLR-standaard, zodat scholen hier de voordelen van kunnen benutten.

Over Edustandaard
Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken over de toegang tot het lesmateriaal. Bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.

De GEU is actief betrokken binnen Edustandaard door een afvaardiging in de standaardisatieraad, de architectuurraad en diverse werkgroepen waar standaarden doorontwikkeld worden.