Op 24 oktober 2014 heeft de Volkskrant een artikel gepubliceerd over de werkwijze van stichting leerKRACHT. Met behulp van leerKRACHT wordt gewerkt aan een cultuurverandering binnen scholen. De stichting leerKRACHT ontwikkelde een aanpak die het onderwijs eens niet van bovenaf, maar van onderop probeert te verbeteren. Op scholen geven de leraren zelf aan hoe ze het onderwijs willen inrichten, wat ze willen verbeteren en waar de priorieiten liggen. De vergaderingen van de leraren zijn ingeruild voor twee korte ‘bordsessies’ per week. Bij de nieuwe methode leerKRACHT staat de leraar centraal.

Naast bordsessies, die ervoor zorgen dat de teams efficiënt communiceren, dat voornemens worden omgezet in daden en dat mensen hun beloften nakomen, horen bij leerKRACHT nog twee ‘interventies’. Zo bereiden leraren samen lessen voor en gaan ze bij hun collega’s op lesbezoek. Het moet er allemaal toe leiden dat ze het onderwijs ‘elke dag samen een beetje beter’ maken – zoals ze bij LeerKRACHT graag zeggen.

De GEU participeert in de stichting leerKRACHT om de professionalisering op scholen te ondersteunen. De GEU draagt actief bij door in de leerKRACHT-aanpak ook aandacht te organiseren voor de mogelijkheden en inzet van digitale leermiddelen.