Op 12 en 13 november 2014 werden Dé Onderwijsdagen gehouden. De GEU droeg actief bij aan deze conferentie door een deel van het inhoudelijke programma te verzorgen. Voor de GEU was deze conferentie wederom een belangrijke gelegenheid om de dialoog te verstevigen tussen scholen, besturen, beleidsmakers, uitgeverijen en andere dienstverleners. Al deze betrokkenen werken met elkaar aan de modernisering van het onderwijs.

Keynotespreker Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) vertelde dat het belang van meer aandacht voor de individuele leerling breed gedragen wordt door schoolleiders, bestuurders en docenten. Gepersonaliseerd onderwijs is de sleutel tot dat maatwerk en digitale leermiddelen en ICT zijn daarvoor belangrijke instrumenten. Paul Rosenmöller riep op om de samenwerking tussen de diverse partijen stevig voort te zetten, zodat de huidige beweging bij marktpartijen en de zich ontwikkelende vraag van scholen elkaar ontmoeten in haalbare oplossingen voor scholen. Die ambitie ondersteunt de GEU van harte.

Om mede vorm te geven aan die samenwerking verzorgde de GEU tijdens de conferentie twee parallelsessies. Daarin schetsten Stephan de Valk (GEU-portefeuillehouder Voortgezet Onderwijs), René Montenarie (directeur GEU) en Anouk Mulder (Argumentenfabriek) voor schoolmanagement, bestuurders en andere geïnteresseerden uit het po en vo voor welke uitdagingen scholen en uitgeverijen gezamenlijk staan ten aanzien van de implementatie van digitale leermiddelen. Na deze presentatie gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar en met de sprekers over enkele belangrijke afwegingen die scholen te maken hebben om digitale leermiddelen succesvol in te zetten. Daarvoor presenteerde Anouk Mulder de hulp voor scholen bij het nadenken over leermiddelenbeleid.
In de parallelsessie voor het vo werd tevens het nieuwste GEU-rapport gepresenteerd: ‘Leermiddelen van de 21e eeuw’. Dit rapport analyseert de ontwikkelingen en uitdagingen voor scholen en uitgeverijen op het gebied van modernisering van het onderwijs. Het gaat in op belangrijke vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren in het vo. Met dit rapport wil de GEU een bijdrage leveren aan de verdere beleidsvorming en ontwikkeling van gepersonaliseerd leren.

Zie ook:
Nieuwsbericht over het rapport ‘Leermiddelen van de 21e eeuw’