Staatssecretaris Dekker heeft op 12 november 2014 besloten basisscholen toe te staan een keuze te maken uit drie toetsen (zie bericht op Rijksoverheid.nl). Met ingang van schooljaar 2014/2015 zijn scholen verplicht zo’n eindtoets af te nemen bij alle leerlingen uit groep 8.

De GEU is verheugd dat de staatssecretaris deze keuzevrijheid heeft gecreëerd. Het is in de ogen van de GEU van groot belang dat scholen voor een toetssysteem kunnen kiezen dat het beste aansluit bij hun eigen onderwijsvisie en -beleid. De periodieke onafhankelijke beoordeling van de toetsen garandeert de kwaliteit. Met deze beslissing draagt de staatssecretaris bij aan meer marktwerking en dus aan innovatie.