De GEU heeft opnieuw een rapport (‘Leermiddelen van de 21e eeuw’) uitgebracht om een bijdrage te leveren aan het gesprek over de vernieuwing van het onderwijs. Eerder dit jaar bracht de GEU al het rapport ‘Onderwijs vernieuwen doe je samen’ uit. Daarin schetsten we hoe de diversiteit tussen scholen de laatste jaren is toegenomen en hoe verschillende scholen verschillende behoeften hebben als het gaat om leermiddelen. Samenwerking en dialoog zijn cruciaal om de vernieuwing die scholen, leerlingen en maatschappij willen effectief vorm te kunnen geven.

Vragen van het onderwijs

In ons nieuwste rapport verdiepen we de dialoog. Uitgeverijen merken aan hun contacten met scholen dat scholen veelal op zoek zijn naar antwoorden op dezelfde vragen: wat betekent gepersonaliseerd leren binnen onze onderwijsvisie? Hoe kunnen we efficiënt en doeltreffend variëren met het leermiddelenaanbod voor leerlingen? Hoe implementeren we digitale leermiddelen en nieuwe didactiek in onze school? De vragen zijn generiek, maar de oplossingsrichtingen zeker niet.

Begeleiding bij implementatie

Uitgeverijen werken steeds meer samen met scholen aan het oplossen van deze vragen. Dat gaat veel verder dan de leermiddelen zelf. Uitgeverijen zetten de laatste jaren flink in op begeleiding bij implementatie. Scholen profiteren daarbij van de jarenlange ervaring van uitgeverijen met leermiddelen die gegarandeerd de weg naar het gewenste leerresultaat bieden. En uitgeverijen leren sneller en beter wat aandachtspunten zijn voor het gebruik van hun leermiddelen in het steeds diverser wordende onderwijslandschap.

Download het rapport als PDF-bestand

Zie ook:
Nieuwsbericht over het rapport ‘Onderwijs vernieuwen doe je samen’