De PO-Raad heeft een voorbeeldbrief gemaakt om ouders te kunnen informeren over de privacy van leerlinggegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en Basispoort. De PO-Raad stelt in de voorbeeldbrief dat educatieve uitgeverijen hun digitale lesmateriaal achter slot en grendel hebben staan en uitgeverijen en Basispoort niet met de gegevens ‘aan de haal gaan’.

De GEU werkt intensief samen met onder meer de PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, over plannen om de gegevens in de toekomst zo te verwerken dat deze moeilijker tot individuele kinderen te herleiden zijn door middel van pseudoniemen. Daarnaast worden er met de sectorraden afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens en de informatievoorziening daarover.