De afgelopen week is het onderwerp ‘privacy van basisschoolleerlingen bij digitale leermiddelen’ uitgebreid in de publiciteit geweest. Naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws hierover heeft de Tweede Kamer de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om opheldering gevraagd. De GEU begrijpt dat deze berichtgeving aanleiding geeft tot zorgen. Privacy van leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel en mag nooit in het geding komen. We zijn dan ook blij dat staatssecretaris Dekker in zijn brief aangeeft dat het onderwerp privacy bij digitale leermiddelen zijn volle aandacht heeft, maar dat hij ook de zorgen van de Kamerleden in perspectief plaatst: er zijn geen aanwijzingen dat de privacy van leerlingen in het geding is.

Wel, zo staat ook in de brief, is de informatievoorziening richting ouders over het privacybeleid van scholen en uitgevers een aandachtspunt. De GEU vindt het van groot belang dat hier zo snel mogelijk verbetering in komt. We zijn dan ook blij dat de PO-Raad zijn verantwoordelijkheid hierin heeft genomen door een voorbeeldbrief voor scholen op te stellen die de scholen kunnen sturen aan de ouders van hun leerlingen. Wij steunen dit initiatief van de PO-Raad van harte en hebben de brief inmiddels ook op onze site gezet.

Ook werken we vanuit de GEU, in samenspraak met de PO-Raad, aan nog betere informatie over het beleid van uitgeverijen om de privacy van leerlingen te waarborgen, onder meer door de ontwikkeling en implementatie van een model privacystatement voor onze leden en informatie voor scholen en ouders. Ook heeft de GEU een FAQ over het onderwerp privacy en leermiddelen op haar website geplaatst.

Er loopt al langere tijd een traject in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, waarbij partijen afspraken maken over de privacy van leerlingen in het gebruik van digitale leermiddelen. De GEU is actief onderdeel van dit traject. Staatssecretaris Dekker kondigt in zijn brief ook het resultaat hiervan aan in het eerste kwartaal van 2015: een convenant tussen alle betrokken partijen dat moet borgen dat partijen alleen over die gegevens beschikken die zij in het kader van de onderwijsdoelen nodig hebben.