Voor goed onderwijs is het nodig dat een beperkte set met leerlinggegevens wordt uitgewisseld tussen scholen en educatieve uitgeverijen. Dat heeft staatssecretaris Dekker bevestigd in het Kamerdebat over privacy en het onderwijs op 22 januari jl.

Dekker benadrukte tijdens het debat dat de uitwisseling van gegevens met waarborgen moet worden omkleed. Zo moeten de gegevens die worden gebruikt op basis van ‘need to know’ en niet op basis van ‘nice to know’ worden uitgewisseld.

De staatssecretaris bevestigde verder dat de huidige wijze van inloggen op digitale leermiddelen niet in strijd is met de wet- en regelgeving. Dat betekent volgens Dekker niet dat de huidige wijze van inloggen de meest wenselijke vorm is. Daarom wordt vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT gewerkt aan een privacyconvenant, een model voor een bewerkersovereenkomst en een traject waarbij het technisch mogelijk wordt om in de toekomst de gegevens van kinderen te pseudonimiseren. Zodra dat gerealiseerd is, hoeven uitgevers niet meer te beschikken over de persoonlijke gegevens van leerlingen.

De GEU is nauw betrokken bij het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en is voorstander van praktische oplossingen met een pseudoniem in de leermiddelenketen. Verder zijn vanuit de GEU de afgelopen periode onder meer een model privacystatement voor uitgeverijen en informatie voor scholen en ouders ontwikkeld