In opdracht van educatieve uitgevers en auteurs is onderzoek gedaan naar copyshops in Nederland. Doel was om te controleren of de kopieerwinkels mogelijk inbreuk maken op auteursrechten door gekopieerde studieboeken in digitale of papieren vorm aan te bieden. Geen enkele gecontroleerde copyshop bleek zich hieraan schuldig te maken. Bij eerdere edities van dit onderzoek werden wel overtredingen geconstateerd.

Er zijn tientallen kopieerwinkels in zeven studentensteden onderzocht. De belangrijkste copyshops in Delft, Leiden, Breda, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen en Groningen konden dit jaar rekenen op een bezoek. Tijdens de bezoeken aan de winkels werd onderzocht of (digitale) kopieën van studieboeken te koop waren.

 Geen inbreuken geconstateerd

Bij geen van de onderzochte copyshops zijn dit jaar inbreuken op de Auteurswet geconstateerd. De gecontroleerde copyshops zijn over het algemeen goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. In enkele gevallen gaven medewerkers aan dat zijzelf of concurrerende copyshops in het verleden waren beboet. Ook hadden sommige kopieerzaken borden of briefjes opgehangen waarin op de Auteurswet werd gewezen.

Na geconstateerde overtredingen in de voorgaande jaren, hebben alle onderzochte zaken zich dit jaar dus aan de wet gehouden. Uitgevers en auteurs zijn hier tevreden over. De strengere aanpak van auteursrechtinbreuken en de goede regelingen en communicatie hierover hebben hun vruchten afgeworpen. Uitgevers en auteurs zullen de controles onder copyshops in de toekomst periodiek blijven herhalen.