De GEU heeft het initiatief genomen om versnelling en vereenvoudiging mogelijk te gaan maken rond de distributie van en toegang tot digitale leermiddelen binnen het mbo. In de afgelopen maanden hebben de GEU-uitgevers daarvoor een selectietraject doorlopen om te komen tot een of meerdere partners die een white label webshopvoorziening (mede) ontwikkelen en zelfstandig (laten) exploiteren. De keuze is daarbij gevallen op IT-Workz als partner voor de realisatie en de organisatie van pilots in het komende schooljaar.

IT-Workz is inmiddels gestart met het inrichten van de processen en het maken van afspraken met uitgevers en mbo-instellingen. Ondertussen zijn onder andere Scalda, ROC West-Brabant, Albeda en Nova betrokken bij gesprekken over pilots met de white label webshop in het schooljaar 2015-2016 (start augustus 2015). Uiteraard is het de bedoeling in zo weinig mogelijk tijd zo veel mogelijk instellingen, afdelingen en uitgevers bij deze ontwikkeling aan te sluiten.

De GEU treedt in dit proces op als facilitator en aanjager. Daarnaast speelt de GEU een actieve rol in het ondersteunen van de leden in het tijdig voldoen aan de standaarden (ECK 2.0) zodat ook zij kunnen aansluiten op de white label webshop, en op die manier een zo groot mogelijk aanbod aan digitale leermiddelen beschikbaar komt.
Het hele traject rondom deze white label webshop is een voorbeeld van precompetitieve samenwerking, waarin de GEU-leden samen met mbo-instellingen en andere betrokken partijen actief werken aan het verbeteren en vereenvoudigen van de educatieve contentketen in het mbo.

Achtergrond

Het proces rond het uiteindelijk toegang verkrijgen tot digitale leermiddelen van uitgevers in het mbo is op dit moment behoorlijk arbeidsintensief en foutgevoelig. Met de komst van LiMBO/ECK (set aan sectorbrede standaarden en voorzieningen voor de distributie van en toegang tot digitale leermiddelen) is een duidelijke stap in de goede richting gezet. De implementatie van LiMBO/ECK bij mbo-instellingen (en uitgevers) verloopt echter vrij traag.

Middels een zorgvuldig selectieproces hebben de GEU-uitgevers gezocht naar een of meerdere partners die bereid zijn een white label webshopvoorziening (mede) te ontwikkelen en zelfstandig te (laten) exploiteren. Deze voorziening is gericht op het vereenvoudigen van het proces van distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het MBO. In het hele traject is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met geïnteresseerde mbo-instellingen, het ECK-programma en de MBOcloud, hetgeen resulteerde in een gezamenlijke beoordeling van de twee overgebleven kandidaten. Uiteindelijk was IT-Workz de partij die het beste scoorde.

Op advies van de werkgroep heeft het GEU-bestuur besloten om richting het komende schooljaar in (niet-exclusieve) samenwerking met IT-Workz een aantal pilots op mbo-instellingen te gaan ondersteunen. De implementatie en het projectmanagement van deze pilots is in handen van IT-Workz.

IT-Workz heeft ervaring op het gebied van een dergelijke white label webshop. Als leverancier werkt ze specifiek voor het onderwijs en kent ze de processen en potentiële knelpunten binnen instellingen goed. Ze heeft een white label webshop voor het verrekenen van schoolproducten als kluisjes en excursies operationeel. In 2014-2015 kunnen ook al digitale leermiddelen via deze shop worden verkocht, met orderberichten die werken conform de ECK-standaarden.

IT-Workz werkt momenteel aan het uitschrijven van de relevante processen, activiteiten en verantwoordelijkheden. Op basis van deze beschrijvingen wordt bekeken hoe de white label webshop zo goed en efficiënt mogelijk kan worden ingericht op een manier die aansluit bij de behoeften van uitgevers, instellingen, deelnemers en hun ouders. Op de genoemde mbo-instellingen zal deze werkwijze in het komende schooljaar beproefd en geëvalueerd worden.