Onlangs presenteerde het Doorbraakproject Onderwijs & ICT zijn plannen voor de uitvoeringsfase van het initiatief aan staatssecretaris Dekker. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een initiatief van PO-Raad, VO-raad en de ministeries van OCW en EZ om samen met marktpartijen een impuls te geven aan het gebruik van ICT als middel voor maatwerk en gepersonaliseerd leren. Het gepresenteerde plan werd tot stand gebracht door middel van gesprekken tussen publieke en private partijen in het onderwijs. Ook de GEU en de educatieve uitgeverijen hebben hier intensief aan bijgedragen.

De komende twee jaar zullen scholen door het Doorbraakproject begeleid worden in het samen opdoen van ervaring met de implementatie van gepersonaliseerd leren in de school. Dit gebeurt in het voortgezet onderwijs (vo) aan de hand van zogeheten Leerlabs. Een Leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren.

Er hebben zich inmiddels 220 scholen aangemeld om aan de Leerlabs mee te doen. Die overweldigende belangstelling geeft aan dat het veranderingsproces in scholen steeds meer verschuift van denken naar doen. Een verschuiving die de uitgevers graag ondersteunen. Uitgeverijen gaan daarom dit jaar een actieve rol vervullen in enkele vo-leerlabs. Samen met scholen, de coaches die hen begeleiden en andere marktpartijen gaan uitgeverijen in de praktijk oplossingen realiseren voor een aantal specifieke vragen rondom de inzet van leermiddelen bij gepersonaliseerd leren. Uitgeverijen hebben de afgelopen tijd ook al met scholen samengewerkt aan de verbetering en implementatie van leermiddelen voor gepersonaliseerd leren. Daardoor weten ze dat zo’n aanpak nuttig is voor zowel de scholen als de uitgeverijen.

Zie ook: