Nederlanders hechten veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat Nederlanders zeggen privacy belangrijk te vinden, maar er niet altijd naar handelen. Dat blijkt uit onderzoek door TNO naar de privacybeleving op het internet in Nederland.

De GEU heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek en gebruikt deze, samen met de eerder verschenen beleidsaanbevelingen in het Actieplan Privacy, als input om samen met stakeholders het privacybewustzijn in het onderwijs te stimuleren.

In dat kader werkt de GEU momenteel intensief samen met de PO-Raad, de VO-raad en de brancheorganisaties van schoolleveranciers/distributeurs (sectie Educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond) en leveranciers van diensten en systemen in onderwijs-ICT (Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners) aan een privacyconvenant en een modelbewerkersovereenkomst waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens in het onderwijs.

Zie ook: