Op 26 maart jl. organiseerde de VO-raad het VO-congres 2015. Tijdens zijn openingstoespraak riep voorzitter Paul Rosenmöller de politiek op snel werk te maken van een maatwerkdiploma voor leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs.

Hij benadrukte daarbij het belang van een snelle doorbraak in het gebruik van digitale leermiddelen op scholen. Rosenmöller zei daarover: ‘Onze concrete ambitie is dat scholen binnen twee jaar de keuze kunnen maken hoe ICT in te zetten bij gepersonaliseerd leren, dat alle belemmeringen om die keuzes te maken zijn weggenomen en dat het duidelijk is voor scholen hoe ze deze keuzes kunnen implementeren.’

De GEU ondersteunt deze ambitie en draagt om die reden intensief bij aan het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Uitgeverijen werken nu al samen met scholen om in de praktijk oplossingen te realiseren voor een aantal specifieke vragen rondom de inzet van leermiddelen bij gepersonaliseerd leren.

Zie ook: