In lesmaterialen en leermiddelen mag geen (impliciete) reclame voorkomen en mag geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Dat is vastgelegd in het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2015-2018, dat op 20 april jl. door staatssecretaris Dekker is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het convenant is een nieuwe versie van het convenant dat in 2009 was gesloten. De destijds gemaakte afspraken zijn opnieuw bekrachtigd tot en met 2018. De GEU is samen met diverse onderwijsorganisaties partij bij het convenant.

Lees het convenant en de Kamerbrief daarover.