Op woensdag 22 april ging de GEU (GEU) in gesprek met de Kamercommissie Onderwijs over de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen en waarborgen voor de privacy van leerlinggegevens.

In het gesprek liet GEU-directeur René Montenarie zien hoe leden van de GEU middels het naleven van het GEU-privacyreglement de juiste waarborgen treffen voor privacy. GEU-voorzitter Harold Rimmelzwaan vertelde vervolgens vanuit de ervaringen met innovatieve leermiddelen op scholen wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van de data.

Door samen met scholen te werken aan de verdere ontwikkeling en implementatie van innovatieve en adaptieve leermiddelen, leveren uitgeverijen een bijdrage aan tijdsbesparing voor leraren, vergroting van de motivatie van leerlingen en uiteindelijk betere leerresultaten. De GEU had de Kamerleden voorafgaand aan het gesprek geïnformeerd via de paper ‘Modern onderwijs op maat gebruikt data binnen goede waarborgen’.

In het Doorbraakproject Onderwijs & ICT werken de GEU en educatieve uitgeverijen samen met de PO-Raad, VO-raad, Vereniging Digitaal Onderwijs Dienstverleners (VDOD) en KBb-Educatief actief mee aan de vraagstukken van gepersonaliseerd leren die scholen middels leerlabs en versnellingsvragen willen oplossen. Tegelijkertijd draagt de GEU in het doorbraakproject bij aan verbetering van de waarborgen voor de privacy door de gezamenlijke uitwerking van de afspraken in een privacyconvenant. Via dit convenant zijn er straks voor het hele onderwijs en alle leveranciers duidelijke afspraken over hoe er met leerlinggegevens wordt omgegaan.