Eind april 2015 presenteerde Thaesis de resultaten van de tweede peiling van het onderzoek Zaken in Educatie, een driemaandelijkse peiling onder een panel van ondernemers actief in de educatieve sector.

De eerste peiling van Zaken in Educatie had een duidelijke boodschap voor docenten en schoolbestuurders over een doorbraak op het gebied van digitalisering in het onderwijs. De beleidsfocus van schoolbesturen en didactische ICT-vaardigheden van leerkrachten worden door ondernemers genoemd als de belangrijkste versnellers voor deze doorbraak.

In de tweede peiling geven de respondenten aan als belangrijkste te ontwikkelen vaardigheid voor docenten het leren onderwijzen met inzet van ICT en digitaal lesmateriaal te zien. Twee van de drie ondernemers noemt het pedagogisch en didactisch inzetten van ICT en digitaal lesmateriaal als belangrijkste te ontwikkelen vaardigheid. Op de tweede plaats volgt het experimenteren met nieuwe toepassingen. Wederom een vaardigheid die gaat over de toepassing in de praktijk.

Volgens de helft van de ondernemers zou het beleid van schoolbestuurders succesvoller worden door het uitdragen van een eigen visie op digitaal onderwijs. Zeker als deze visie gepaard gaat met een veranderaanpak om digitaal onderwijs binnen de instelling te realiseren. Opvallend is dat slechts een beperkt deel van de respondenten randvoorwaardelijke zaken als aandacht voor aanschaf van digitaal lesmateriaal, vernieuwing van ICT-infrastructuur, overzicht van aanbieders en het beschikbaar stellen van financiële middelen noemt. Digitalisering van het onderwijs verdient topprioriteit op de beleidsagenda van schoolbestuurders en is ook voor hen geen keuzevak.