Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de GEU op 4 juni jl. is door educatieve uitgeverijen het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen’ en een nieuw bindend privacyreglement aangenomen. Uitgeverijen garanderen daarmee de privacy door goede afspraken te maken met scholen, scholen zo duidelijk mogelijk te informeren en een goede uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

Na het formele gedeelte van de ledenvergadering vond een inhoudelijk middagprogramma plaats, dat tot stand is gekomen in samenwerking met NUV Academy. Tijdens het programma stond Hans de Vries van SLO stil bij de huidige staat van het curriculum en de ontwikkelingen voor de toekomst. Wetenschapsjournalist Mark Mieras pleitte vervolgens voor een breingerichte benadering van onderwijs. Tijdens parallelsessies vonden later op de middag interactieve workshops plaats over sectorspecifieke ontwikkelingen.
De presentaties van het middagprogramma krijgen de deelnemers van de workshops toegestuurd.