Uitgevers van educatief materiaal en mbo-scholen zijn begonnen met het ontwikkelen van lesmethodes en lesmateriaal voor de herziene kwalificatiedossiers. De keuzedelen zijn daarbij nog onontgonnen terrein en vragen om een andere (nieuwe!) aanpak. Voor het succes van de keuzedelen is het essentieel dat er leermateriaal van goede kwaliteit beschikbaar is

Daarom kwamen op 26 mei jl. educatieve uitgeverijen en scholen samen om de uitdagingen te bespreken die de keuzedelen met zich meebrengen, maar ook om vervolgens met oplossingsrichtingen te komen voor het ontwikkelen en ontsluiten van leermiddelen voor keuzedelen.

Voor de video en het uitgebreide verslag van de bijeenkomst zie: Terugblik op ‘De Uitdaging: Leermiddelen voor Keuzedelen’.

De scholen, de SBB, de uitgeverijen en de regieorganisatie spraken af het vervolg van deze bijeenkomst in samenwerking op te pakken.