Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuwe brochure uitgeven over de spelregels voor sponsoring op scholen. De brochure is een vertaling van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ naar de onderwijspraktijk.

In het convenant is vastgelegd dat reclame in lesmaterialen en leermiddelen niet is toegestaan. De GEU is partij bij dit sponsorconvenant.