Het gebruik van ICT binnen het onderwijs blijft stijgen, zo blijkt uit de Kennisnet Vier in balans-monitor 2015. Het aantal uren dat leraren gebruikmaken van ICT is sterk gestegen. Alle leraren zetten ICT in, maar het onderwijs zou nog meer uit de mogelijkheden kunnen halen. Zo kun je met ICT-toepassingen meer maatwerk bieden aan leerlingen dan nu het geval is.
Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet, schrijft in een column naar aanleiding van de resultaten van de Vier in balans-monitor dat ICT het onderwijs kan helpen beter tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. Maes schrijft dat adaptieve programma’s in staat zijn de lesstof aan te passen op basis van de antwoorden van individuele leerlingen, en zo effectieve instructie en feedback te geven. Dit levert tijd op, die de leraar kan benutten om leerlingen bijvoorbeeld extra te begeleiden of om uitdagende en gevarieerde leersituaties te bieden.

De focus van ICT in het onderwijs verschuift dus naar de effectieve toepassing. Daarvoor is samenwerking in de school van steeds groter belang en dient de leraar ondersteund te worden in het vernieuwingsproces. Eerder dit jaar besteedde de GEU in het magazine Like to Share al aandacht aan de leraar als onmisbare schakel in vernieuwing van het onderwijs. In dat artikel zegt Eric Razenberg, portefeuillehouder ICT en Digitalisering bij de GEU, hierover:

‘Je ziet dat digitale leermiddelen steeds meer gericht zijn op het ondersteunen van het werk van de leraar. Het gaat niet langer alleen om aantrekkelijke digitale content voor leerlingen. Het gaat om het resultaat dat de leraar met leermiddelen kan bereiken. Digitale leermiddelen helpen de leraar zijn les voor te bereiden, maatwerk te leveren aan zijn leerlingen en de ontwikkeling van leerlingen beter te volgen met behulp van bijvoorbeeld digitale toetsen en inzichtelijke rapportages over hun voortgang.

Om die digitale leermiddelen goed in te zetten heeft de leraar nieuwe vaardigheden nodig. Ik ervaar dat ook de jonge, pas afgestudeerde leraar niet altijd de meest actuele kennis van en ervaring met de inzet van digitale leermiddelen heeft. Dat kan ook niet, de ontwikkelingen gaan immers snel. Daarom is het belangrijk dat betrokkenen van elkaar leren. Uitgeverijen ondersteunen scholen met hun dienstverlening bij hun interne dialoog over het ontwerpen van leerprocessen die de gewenste context geven aan digitale leermiddelen. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat daarbij centraal. Daarom ondersteunen de uitgeverijen ook het initiatief van stichting LeerKRACHT, waarin leraren met elkaar het onderwijs elke dag een beetje beter maken.

Het gaat om de onderlinge balans tussen onderwijsvisie, leermiddelen en de vaardigheden van leraren. Die elementen gaan elkaar versterken als ze in de voor de school optimale mix zijn gebracht. De inzet van ervaring en ideeën van leraren, jong en oud, is daarbij van groot belang. Hun creativiteit en vakmanschap helpen ervoor te zorgen dat digitale leermiddelen het rendement opleveren dat we ervan verwachten.’

De GEU draagt samen met partijen als Kennisnet bij aan de noodzakelijke randvoorwaarden en ondersteuning zodat scholen de mogelijkheden van digitale leermiddelen optimaal kunnen benutten.

Meer lezen: