Het pleidooi van de PO-Raad voor meer geld voor basisscholen zodat zij een betere internetverbinding kunnen realiseren, heeft veel mediaaandacht ontvangen. Verschillende landelijke en lokale media hebben aandacht besteed aan de oproep.

Kamerlid Siderius (SP) stelde naar aanleiding van de aandacht Kamervragen aan staatssecretaris Dekker over zijn reactie op het trage internet op scholen. Eerder dit jaar stelden ook Kamerleden Voordewind (ChristenUnie) en Bisschop (SGP) vragen over trage internetverbindingen in het onderwijs en de ambities op het gebied van digitale leermiddelen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Bron: PO-Raad.

Zie ook: