De rijksoverheid gaat geen snel internet voor alle basisscholen financieren. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in de beantwoording van Kamervragen over traag internet op basisscholen en de oproep van de PO-Raad om snel werk te maken van toekomstbestendige, snelle en betaalbare internetverbindingen.

Dekker erkent dat het van belang is dat scholen snel en betaalbaar internet kunnen krijgen, passend bij de door hun gewenste inzet van technologie bij het leren. “Met het toenemende gebruik van digitale leermiddelen en educatieve technologie zal het belang van snel internet voor scholen toenemen. Een snelle en betrouwbare internetverbinding is voor scholen een belangrijke randvoorwaarde voor modern onderwijs, net zoals kwalitatief goed leermateriaal en kwalitatief goede leraren”, zegt Dekker.

De oplossing voor traag internet is volgens Dekker te vinden in professionalisering van de inkoop, zodat deze optimaal georganiseerd kan worden. “Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT wordt op dit moment een kennisfunctie ingericht om schoolbesturen te ondersteunen bij hun inkoopprocessen van ICT-gerelateerde producten, zodat ze gemakkelijker en effectiever leermiddelen, software, devices, ICT-netwerkinfrastructuur en connectiviteit kunnen inkopen tegen scherpe voorwaarden. In dit kader wordt in samenwerking met private partijen gezocht naar een oplossing om scholen op korte termijn toegang te geven tot voldoende snel internet waar dat nu niet het geval is.”, aldus Dekker.

Zie ook onze berichtgeving van: