De meerwaarde van nieuwe technologie bereik je niet zonder meer met de introductie van een digitaal leermiddel. Dat bleek deze maand ook weer uit het gepubliceerde OESO-rapport Students, Computers and Learning: Making the Connection, waarin gesteld wordt dat bij gebruik van ict-middelen op school ‘their impact on student performance is mixed, at best. Using them more intensively than the current OECD average tends to be associated with significantly poorer student performance’. De onderzoekers vermoeden dat intensief gebruik van ict de belangrijke bijdrage van direct contact tussen leraar en leerling misschien wel in de weg zit. Ook meent de OESO dat we nu nog wat weinig ervaring hebben met didactiek die aansluit bij digitale leermiddelen om er goed van te kunnen profiteren.

Volgens de GEU is het een voorwaarde dat een digitaal leermiddel goed op de school ingebed is in een didactische visie, een team van leraren die vaardig zijn met digitale didactiek en een technische infrastructuur die een soepel en veilig gebruik van het leermiddel mogelijk maakt. Ook weten we dat niet alles wat mogelijk is met een digitaal leermiddel directe meerwaarde heeft voor het leerproces van de leerling of het begeleidingsproces van de leraar. Intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen scholen, uitgeverijen en andere betrokkenen is dan ook een belangrijke voorwaarde om digitale leermiddelen tot een succes te maken.