Educatieve uitgeverijen achten het van groot belang dat de privacy van leerlingen en leraren te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is dan ook een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de brancheorganisatie GEU. Uitgeverijen garanderen de privacy door goede afspraken te maken met scholen, scholen zo duidelijk mogelijk te informeren en een goede uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

In het VO Magazine, het magazine van de VO-Raad, worden Stephan de Valk en Hans Osinga van de GEU deze maand door Carolien Nout geïnterviewd over dit onderwerp, en komt onder meer het Privacy Convenant en het belang van samenwerking op dit gebied naar voren.

Bekijk het artikel.