Met alle betrokkenen in gesprek zijn, dat is één van de ambities van de GEU. In ons rapport Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag willen we u zichtbaar maken hoe we aankijken tegen de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en de rol die aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening daarin spelen.

samenaandeslag

Vanuit de GEU zien wij dat er momentum is voor het benutten van de mogelijkheden van digitale leermiddelen in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben veel scholen hun visie op moderner onderwijs ontwikkeld of aangescherpt. Ondanks grote verschillen is de trend duidelijk dat scholen hun onderwijs meer willen personaliseren en meer gebruik willen maken van de mogelijkheden van ict. Volgens de GEU is de tijd rijp om de vernieuwde visies van scholen in de breedte te implementeren.

Al decennialang spelen de aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve diensten die zijn aangesloten bij de GEU een rol in het mogelijk maken van het onderwijs dat scholen aan leerlingen willen bieden. De veranderingen in het onderwijs hebben de laatste jaren gezorgd voor grote investeringen in de ontwikkeling van digitale leermiddelen en ondersteunende dienstverlening. In dit rapport tonen we iets van deze ontwikkeling aan de hand van voorbeelden van producten die onze leden vandaag al leveren. Niet alleen zijn de producten en diensten van uitgeverijen veranderd, maar ook hun rol. We merken dat scholen hen steeds meer als enabler van onderwijsvernieuwing zijn gaan zien.

Voor breder gebruik moeten we zorgen dat leermiddelen op scholen goed ingebed zijn in een didactische visie, een team van leraren die vaardig zijn met digitale didactiek en een technische infrastructuur die een soepel en veilig gebruik van het leermiddel mogelijk maakt.  Daarvoor is het belangrijk te investeren in de samenwerking tussen scholen en uitgeverijen. Vanuit de GEU willen we dit ondersteunen door de samenwerking te verstevigen met partijen in het onderwijs die dezelfde ambitie hebben.

Een rapport vernieuwt het onderwijs natuurlijk niet. De juiste dingen doen in de klas wél. Wij hopen dat dit rapport u uitnodigt om samen met de GEU en de educatieve uitgeverijen, het onderwijs te helpen de ontwikkeling door te maken die we met elkaar willen. Zo werken we samen voor het onderwijs.

Lees het rapport