De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen om te streven naar aansluiting van alle scholen op snel internet in 2017. De Kamerleden willen niet dat er onderwijsgeld wordt ingezet voor snelle internetverbindingen. Om toch de snelle verbindingen te realiseren, moet de regering het investeringsfonds uit het Bestuursakkoord primair onderwijs openstellen voor het verbinden van scholen met snel, toekomstvast, betrouwbaar en betaalbaar internet. Een motie van de ChristenUnie hierover kreeg brede steun.

Eerder hield de PO-Raad al een pleidooi om meer geld aan basisscholen te geven, zodat zij een betere internetverbinding kunnen realiseren, dat leidde tot Kamervragen.