Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting heeft de PO-Raad gepleit voor meer geld voor scholen, omdat de kosten voor het onderwijs al jaren veel sneller stijgen dan de inkomsten. Scholen hebben daardoor niet genoeg geld om goed onderwijs voor leerlingen te blijven garanderen, aldus de PO-Raad. Specifiek geeft PO Raad voorzitter Rinda den Besten in een artikel in NRC Handelsblad aan dat scholen te weinig geld hebben voor investering in de nieuwste digitale leermiddelen. Zij roept de overheid daarom op om met een structurele en reële bekostiging te komen die recht doet aan het primair onderwijs en waarmee scholen toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind mogelijk kunnen maken.

De regering heeft toegezegd te zullen kijken of het systeem van onderwijsfinanciering aangepast kan worden. In het huidige systeem blijkt vaak niet duidelijk waaraan scholen hun budget van de overheid precies besteden.